ZOTZOT

מהות-"ZOTZOT" הינו בית דפוס דיגטלי להדפסה על מוצרים ומתנות. מכשיר ומעסיק נשים נפלאות, אסירות לשעבר ומהווה מסגרת לשיקום תעסוקתי עבור א.נשים המתמודדים עם חסמים תעסוקתיים.

אמצעי– העבודה מתבצעת בחנות במתחם עבודה פתוח ומאפשר השתלבות בסביבה נורמטיבית. כמו כן, המתמודדים עוברים הכשרה בסיסית על תוכנת גרפיקה ממוחשבת ונחשפים למושגים מעולם הגרפיקה, העיצוב והדפוס.

ערך חברתי סביבתי– אנו מעניקים ללקוחות הזדמנות לרכוש מוצרים בהדפסה  המותאמת אישית במחיר נוח תוך עבודה רציפה מול המתמודדים. בדרך זו נאפשר את שבירת הסטיגמה הרווחת בחברה תוך הקניית ביטחון למתמודדים לצורך שילוב בעבודה בשוק החופשי.

היכנסו לדף הפייסבוק שלנו

להזמנת משחק, היכנסו לאתר שלנו