מחקר ופיתוח

השיקום בבריאות הנפש במאה ה-21 מתאפיין בחתירה לפעילות שיטתית ומדעית המיועדת ליצור ידע חדש ויישום מבוסס-ראיות של תכניות לקידום איכות החיים, ההחלמה וההשתלבות החברתית של אנשים עם תיוג ומגבלה נפשית.

מתוך ההכרה של קבוצת שכולו טוב כי ההתרחבות המתמשכת של הקבוצה תלויה ברמת היעילות של השירותים הניתנים על ידיה, ומתוך רצון לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר כארגון פורץ דרך הפועל באופן מבוסס ראיות בתחום השיקום התעסוקתי ומקדם ההחלמה בבריאות הנפש, מחלקת המחקר בקבוצה פועלת לקידום:

  1. הערכה תוך ארגונית הבוחנת את יעילות שירותי השיקום הניתנים בקבוצה, ניתוח הממצאים ויישום והטמעה מיטביים של המסקנות העולות מהממצאים.
  2. שיתוף פעולה במחקר יישומי, פיתוח והטמעה של מודלים חדשניים עם חוקרים בארץ ובחו"ל שנועד לקדם שיטות ופעולות התערבות חדשניות בתחומים המקצועיים הרלוונטיים לעבודה עם אוכלוסיית הלקוחות של הקבוצה, במטרה לשפר את תהליכי השיקום, ההחלמה וההשתלבות החברתית שלהם. במסגרת זאת מתקיים, בין השאר, שיתוף פעולה מחקרי הדוק עם המרכז לשיקום פסיכיאטרי באוניברסיטת בוסטון ועם בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה ומכון המחקר בקריה האקדמית אונו.
  3. הגשת הצעות מחקר לקרנות בארץ ובחו"ל ופרסום ממצאי מחקר בספרות המקצועית.
  4. הפקת ושיתוף ידע עדכני ומבוסס ראיות בתחום השיקום וההחלמה, לעובדי הקבוצה, ללקוחותיה ולכלל הקהילה באמצעות מגזין שכולו טוב המתפרסם מדי חודש, הפקת והפצת מדריך שכולו טוב ופרסום חומרים נוספים. בנוסף, המחלקה התנדבה לתרגם את הניוזלטר החודשי שמפורסם על ידי מזכירות אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ומקדמת גיליון מיוחד בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלויות שיפורסם בכתב העת "ביטחון סוציאלי".
  5. סיוע לעובדי הקבוצה הזקוקים לסיוע בפיתוח כלים מחקריים תוך וחוץ ארגוניים וכן סיוע בפרסום ממצאי מחקרים שערכו במסגרות אקדמיות שונות בכתבי עת שפיטים ובכנסים.
  6. הכשרת אקדמאים עם מוגבלויות לתפקידי עוזרי מחקר והוראה במוסדות אקדמיים.

המחקר בקבוצה נערך בהתאם להנחיות האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות ובקו אחד עם הקריטריונים המחקריים הנוקשים ביותר.

לפרטים נוספים ולשיתופי פעולה צרו קשר עם מנהל המחלקה, הד"ר אמיר טל: research@s-tov.org.il