המודל המקצועי

מודל היחידה המשלבת – מנעד תעסוקתי גמיש ותמיכה רציפה ומתמשכת על ידי אותם אנשי מקצוע

מטרתו של השיקום התעסוקתי היא לסייע לאנשים עם מוגבלויות לפתח את הפוטנציאל התעסוקתי שלהם ולהתקדם על פני רצף אפשרויות התעסוקה. מהספרות המקצועית עולה כי מידת הניידות בין אפשרויות התעסוקה (למשל, מועדוני תעסוקה, מפעלים מוגנים ועבודה נתמכת) בקרב אנשים המתמודדים עם תיוג ומוגבלויות נפשיות הנה נמוכה וזאת למרות ששיעור ניכר מהמועסקים בתעסוקה מוגנת רוצים ומסוגלים להשתלב בתעסוקה נתמכת בשוק החופשי. בנוסף, למרות התפתחות של מודלים מבוססי ראיות בתחום התעסוקה הנתמכת בשוק החופשי, שיעור גבוה מן המתמודדים אשר עוברים לתעסוקה נתמכת אינם מצליחים לשמור על עבודתם לאורך זמן. לכן, ישנה חתירה מתמדת לפיתוח של מודלים יעילים לקידום ההשתלבות התעסוקתית של מתמודדים בשוק החופשי.

מודל התעסוקה של קבוצת שכולו טוב חותר לסייע למקבלי השירות בתחומי התעסוקה השונים להתנייד באופן מיטבי ברצף התעסוקתי ולהשתלב בשוק העבודה הטבעי תוך תמיכה וליווי קבועים ורציפים. למרות ששיעור ניכר מהמשתתפים בתעסוקה מוגנת רוצים ומסוגלים להשתלב בתעסוקה נתמכת בשוק החופשי. מודל זה מציע טווח רחב של אפשרויות תעסוקה, אימון והכשרה המתקיימות במקביל, לבחירת המתמודד על פי רצונו האישי, בליווי מקצועי רציף. כל זאת, במטרה לסייע למתמודד להשתלב בהצלחה בעבודה המתאימה לו בשוק החופשי ולהתמיד בה לאורך זמן. הרציונל של המודל הוא כי התנסות במגוון סוגים של עבודות בשכר – בהתאם לרצון האישי, הכישורים, הצרכים והבחירות של האדם – הנן מרכיב חשוב בפיתוח יכולת להשתלב בשוק העבודה התחרותי לאורך זמן.

הלכה למעשה, המודל מציע למתמודד הבוחר לקבל שירות במסגרתו מספר אפשרויות מקדמות תעסוקה, בהן הוא יכול להשתלב באופן מיידי, מרגע קבלתו למסגרת:

(1) תעסוקה שיקומית בתחומי התעסוקה השונים, הכוללת תגמול כספי על פי שעה תוך קידום למידה ופיתוח של הרגלי עבודה ומיומנויות, כמו גם הבנה רחבה יותר של מערכת עבודה ודרישותיה.

(2) מערכי פיתוח מיומנויות והכשרות, הכוללים מערכים המוכוונים לפיתוח מיומנויות הרלוונטיות לעולם העבודה כגון תקשורת אסרטיבית או ניהול זמן, לצד הנגשה של הכשרות רגילות בקהילה, כדוגמת קורס מחשבים, או הכשרה לתפקיד מסוים שמציע מקום עבודה בקהילה.

(3) מערכי הכנה, תמיכה וליווי בתעסוקה מתקדמת, הכוללים הקניית ידע וכישורים בנושאים הרלוונטיים לעולם העבודה בשוק החופשי, ליווי פרטני וליווי קבוצתי בתהליך ההשתלבות בעולם העבודה.

(4) התנסויות תעסוקתיות והעסקה מעברית הכוללות התנסויות מגוונות בתעסוקה- כתצפיות בודדות או במשרה חלקית החל מיום בשבוע, במסגרת עסק/חברה הממוקמים בקהילה או במסגרת היחידות המשלבות ביחסי עובד מעסיק.

(5) תעסוקה בשוק החופשי, הכוללת השתלבות בחצי משרה לפחות בעבודה בשוק החופשי, ביחסי עובד מעביד, בשכר מינימום ומעלה, או בשכר מינימום מותאם.

על פי עקרונות המודל, כל מתמודד המגיע לשירותי השיקום התעסוקתי של הקבוצה משתלב מיידית לפחות בשתיים מן האפשרויות הנ"ל, על פי בחירתו ותכנית השיקום האישית אותה הוא בונה לעצמו בליווי איש המקצוע, המתעדכנת אחת לרבעון. לדוגמא- תעסוקה שיקומית ומערכי פיתוח מיומנויות, או: תעסוקה שיקומית, התנסות תעסוקתית ומערך תמיכה קבוצתי. את המתמודד מלווה איש מקצוע קבוע, ואחראי ייצור, תפעול, מכירות, הכשרה והתנסויות שונים, בהתאם לתחום הפעילות ולאפשרויות שבחר להשתתף בהן. האפשרויות אינן מדורגות על פי רצף היררכי מסוים, וכל מתמודד רשאי לבחור לעצמו את השילוב המתאים עבורו בכל רגע נתון, ואף להתנסות במגוון עבודות בסביבות שונות. תכנית השיקום של האדם, אותה הוא בונה בסיוע איש המקצוע המלווה, כוללת מטרת-על, מטרה לטווח ארוך ויעדים לטווח קצר, כמו גם זיהוי משותף של עוצמות (אישיות וסביבתיות), גורמים מעכבים ואמצעי-עזר העשויים לסייע בקידום השגת היעדים שנבחרו.

תכנית השיקום הפרטנית של המתמודד והשתלבותו באפשרויות מקדמות התעסוקה בתחומי התעסוקה השונים נבנית על פי בחירתו, בהתאם לצרכיו ורצונותיו, תוך שימת דגש על כוחותיו, והעצמת תחושת המסוגלות שלו ביחס ליכולתו. הדבר נעשה באמצעות זיהוי  משותף של יכולות, מכשולים אפשריים, ודרכים להתגבר עליהם, אם באמצעות חיזוק ופיתוח יכולות אישיות (לדוגמא- השתתפות בקורס מחשבים על מנת להתאים את היכולות הקיימות לדרישות התפקיד במקום העבודה הרצוי למתמודד) או באמצעות גורמים מסייעים בסביבתו של האדם.

הבסיס התיאורטי של מודל התעסוקה נשען על הגישה הקוגניטיבית-דינאמית, גישת ההחלמה וגישת התפריט.

יעילות המודל של הקבוצה נבחנת באופן שיטתי באמצעות כלי הערכה תוך ארגוניים.

לפרטים נוספים על המודל המקצועי של הקבוצה צרו קשר עם הגר אלוש, סמנכ"ל שיקום:hagar@s-tov.org.il