שאלות ותשובות נפוצות

הגדרה: קבוצת שכולו טוב הנו ארגון ללא מטרות רווח המורכב ממגוון מיזמים חברתיים המהווים פלטפורמה להכשרה ושיקום תעסוקתי וחברתי עבור אנשים עם נכויות.
להרחבה לחץ כאן

מהי הכשרה תעסוקתית?
הכנת והכשרת אדם עם נכות להשתלב בעבודה בשוק החופשי, על יד מתן האפשרות לזהות ולממש הזדמנויות לקידום הקריירה שלו. ההכשרה התעסוקתית בקבוצה מסתמכת על מודל "היחידה המשלבת" – המציע טווח רחב של אפשרויות תעסוקה, אימון והכשרה ע"י אנשי מקצוע ושיקום המתקיימות במקביל על מנת לתת לו את אפשרות הבחירה לסלול דרכו, במטרה לאפשר השתלבותו בעבודה בשוק החופשי וההתמדה בה.

מה זה שיקום בבריאות הנפש?
שיקום בבריאות הנפש כולל מגוון שירותים המקדמים החלמה, השתלבות קהילתית ושיפור באיכות החיים של אנשים עם נכויות.
מטרת השיקום היא לעזור לפתח מיומנויות ונגישות למשאבים הנחוצים להם ולאפשר להם לבנות, באופן מוצלח, עצמאות תפקודית והזדמנויות חיים בסביבות שהם בחרו.

מה הם "דמי שיקום" בבריאות הנפש?
דמי שיקום בבריאות הנפש ניתנים לאנשים עם 40% נכות על של מגבלה נפשית אשר מקבלים הכשרה תעסוקתית במסגרת תעסוקה מוגנת, בנוסף וללא קשר לקצבת הנכות לה הם זכאים מהביטוח הלאומי. בהתאם לחוק ולתקנות הנגזרות ממנו, בתעסוקה מוגנת לא מתקיימים יחסי עובד-ומעביד. יחד עם זאת, המסגרת התעסוקתית משלמת למשתקמים גמול בעד פעילותם. אופן חישוב הגמול משתנה ממסגרת למסגרת ואינו מעוגן בחוק אך בממוצע עומד על 7-10 שקלים לשעה. למקבל השירות ישנה יכולת להשפיע על גובה דמי השיקום שלו על ידי הגדלת שעות התעסוקה ולמידת מיומנויות ותפקידים נוספים במיזם.


שאלות ותשובות נפוצות

 1. מהי "תעסוקה מוגנת" ומהן מטרותיה: תעסוקה מוגנת מוגדרת כתכנית יום לאנשים עם נכויות בגיל העבודה, המופעלת במקומות ייעודיים לכך, המוצעים כחלופה לעבודה בשוק העבודה הפתוח.
  ישנן שתי מטרות מרכזיות: האחת, לשמש מסגרת תעסוקה זמנית ככל האפשר, כאשר המשתלב בהן עובר תהליך שיקומי שמטרתו פיתוח מיומנויות תעסוקתיות, אימון והכנה למעבר לעבודה בשוק החופשי, והשנייה, לשמש תעסוקה למי שאינם מסוגלים כרגע להתמודד עם דרישות השוק החופשי והתחרותי.
 2. מדוע אתם משלמים למתמודדים במסגרות השיקום שלכם פחות משכר מינימום?
  שכולו טוב פועלת מתוקף "חוק שיקום נכי נפש בקהילה" (2000) שמשמעו מתן שירותי שיקום בתחומי חיים שונים לאנשים עם נכות נפשית הזקוקים לליווי והכוונה שיקומית כדי להשתלב החברה ובקהילה. מקבלי השירות אצלנו אינם מועסקים ע"י הארגון או נמצאים ביחסי עובד מעביד, אלא נמצאים בתהליך של הכשרה תעסוקתית. אופן חישוב הגמול משתנה ממסגרת למסגרת ואינו מעוגן בחוק אך בממוצע עומד על 7-10 שקלים לשעה, במטרה להוות בסיס מוטיבציוני בכדי שמקבל השרות יוכל להרחיב ולהעמיק את המיומנויות המקצועיות שלו.
 1. כמה זמן נמשך תהליך השיקום אצלכם?
  תהליך השיקום הוא מאוד אישי. מקבלי שרות ההכשרה התעסוקתי מגיעים ממקומות שונים בחיים, מבחינת גיל, ניסיון וכולי. תהליך  השיקום נבנה באופן אישי לפי רצונותיו של האדם, ומשך התהליך תלוי בהשגתו האישית את מטרותיו. יחד עם זאת, מטרתנו היא לייעל את התהליך בצורה האופטימאלית, שכוללת גם קשרים עם מעסיקים פוטנציאלים, עידוד והכשרה לחיפוש עבודה ועד התאמה ותמיכה בתהליך.
 1. מהם מקורות המימון של קבוצת שכולו טוב?
  מקורות המימון של קבוצת שכולו טוב מגיעים מתוקף פעילותה כספק שירות של משרד הבריאות, משרד הביטחון ומשרד הרווחה להם אנו מספקים שירות ומהמכירות של המוצרים אותם אנו מייצרים ומוכרים במיזמים השונים שלנו.

 

שכולו טוב אינה מקבלת תרומות ואינה מפעילה מערך של מתנדבים, וזאת מתוך בחירה להעביר מסר של עוצמה ומסוגלות ולסייע במיגור הסטיגמה בקהילה.