מדריך שכולו טוב

ועדה סל שיקום

תרשים תהליך הפנייה לוועדת סל שיקום

ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015

אפשרויות של גורם מפנה:

א. לשכות הרווחה והשרותים החברתיים

ב. מטפלים פרטיים

ג. מרפאות לבריאות הנפש

ד. מסגרות שיקום בקהילה

ה. בתי חולים פסיכיאטרים או מחלקות פסיכיאטריות בבתי החולים הכלליים

מילוי טפסים באופן עצמאי או על ידי הגורם המפנה והגשתם לרכז השיקום האזורי בלשכת הפסיכיאטר המחוזי

רכז השיקום המחוזי בוחן את החומר ומחליט האם לדחות את הבקשה (האדם אינו מתאים או זכאי לתכנית שיקום),להחזיר את החומר לאדם/לפונה להשלמת החומר לפני הדיון בוועדה או לזמן את ועדת השיקום האזורית

זימון לוועדת השיקום האזורית וקבלת החלטה

 ⇓

זכאי לשירותי סל שיקום                            ⇔                      אינו זכאי לשירותי סל שיקום

העברת ההחלטה לאדם/גורם מפנה

                                             ⇓                                                ⇓

*  עריכת סקר שוק בנוגע לספקי שירותי השיקום השונים           * יכול לפנות לוועדת ערר

* רכז השיקום האזורי מעביר אישור תקציבי לשרות השיקומי

* בהתאם לתכנית השיקומית שנקבעה, ולמסגר/ת השיקומי/ות שנבחרו, האדם מתחיל בתהליך השיקום שלו.

גישות היסטוריות להבנת וטיפול בתחלואה נפשית
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
התפתחות שירותי בריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
מושגי יסוד בשיקום בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
הגדרת השיקום בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
השיקום בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
העברת התערבויות בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
תהליך קבלת שירותי סל שיקום
קבוצת שכולו טוב
-
13.10.2015
מודל השיקום התעסוקתי
הגר אלוש סמנכ"ל שיקום
-
13.10.2015
מודל השיקום החברתי
ענבל בועז, מנהלת שיקום חברתי
-
13.10.2015
תכניות החברה והפנאי בקבוצה
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015