מדריך שכולו טוב

שיקום בריאות הנפש

מושגי יסוד בשיקום בבריאות הנפש

ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015

הפרעות ומחלות נפשיות הנן תופעות שכיחות מאוד!

מחקרים שנערכו בישראל ובמקומות אחרים בעולם, מראים כי השכיחות הכללית של הפרעות ומחלות נפשיות היא כ- 25%. שכיחות זו מציבה את התחלואה על רקע נפשי, לצדן של מחלות הלב והסרטן, כאחת משלוש התחלואות השכיחות בתחום הבריאות בכלל, והיא מהווה כ- 15% מעומס התחלואה הכללי.

2.1. למי מיועד השיקום בבריאות הנפש?

בישראל, כמו ברוב מדינות המערב, המודל השולט בתחום בריאות הנפש הוא המודל הרפואי[1]. בהתאם לכך הגוף האמון על הטיפול והשיקום של המתמודדים הנו משרד הבריאות. לפי מודל זה, מחלות והפרעות פסיכיאטריות מסווגות בהתאם לספר האבחנות הפסיכיאטריות של ארגון הפסיכיאטרים האמריקני (DSM-V) או ספר האבחנות שהוכן על ידי ארגון הבריאות העולמי (ICD-10) אשר מאבחנים ומסווגים את ההפרעות והמחלות הפסיכיאטריות לפי הסימפטומים שלהם. כך למשל, ה-DSM-V, קובע כי האבחון הנפשי של האדם ייעשה על פי חמישה צירים מרכזיים:

ציר I – התסמונת הקלינית המרכזית. ציר זה כולל, בין השאר, את ההפרעות הבאות: הפרעות הסתגלות, הפרעות חרדה, הפרעות במצב הרוח, הפרעות סומטיות ודיסוציאטיביות, הפרעות אכילה, סכיזופרניה והפרעות פסיכוטיות.

ציר II – הפרעות אישיות ומוגבלות שכלית התפתחותית.  ציר זה כולל הפרעות אישיות כגון: הפרעת אישיות פרנואידית, הפרעת אישיות גבולית, הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית, הפרעת אישיות היסטריונית, הפרעת אישיות נרקסיסטית, הפרעת אישיות תלותית, הפרעת אישיות נמנעת והפרעת אישיות אובססיבית קומפולסיבית.  כמו כן, ציר זה כולל את האבחנה של מוגבלות שכלית התפתחותית אשר כונתה בעבר "פיגור שכלי".

ציר III: בעיות רפואיות כלליות: ציר זה כולל התייחסות לכל מחלה פיזיולוגית המאפיינת את האדם, בין אם יש בינה לבין ההפרעה הנפשית קשר ובין אם לאו.

ציר IV: בעיות סביבתיות ופסיכוסוציאליות: הציר מתייחס לסביבתו הקרובה של האדם, ולהשפעותיה האפשריות על מצבו.

ציר V: הערכה כללית של תפקוד. הערכה זאת (GAF) נעשית על סולם של 0-100, כאשר הציון בקצה התחתון (1-10) מייצג סיכון מתמיד וחמור לאדם או לזולת או חוסר מוחלט של יכולת לקיים היגיינה אישית והקצה העליון (90-100) תפקוד מעולה בכל התחומים ללא סימפטומים.

באופן כללי, שירותי השיקום הפסיכיאטרי ניתנים לאנשים שאובחנו בהפרעות מציר 1 (בעיקר מחלת הסכיזופרניה לסוגיה, הפרעות במצב הרוח והפרעות חרדה קשות) ועם הפרעות אישיות מורכבות אשר מסוגלים לתפקד באופן בינוני או נמוך לפי ציר V.

מקורות בסיסיים אלה, אבחנה פסיכיאטרית מהימנה לפי ה DSM-V  ו ה ICD-10  ובחינת מידת המוגבלות הנובעת מן המחלה והשפעתה על היכולת של האדם להשיג את מטרות החיים העיקריות שלו מסייעים לקבוע מי יוכל להיתרם מקבלת שירותי שיקום פסיכיאטרי. בישראל, שירותי השיקום ניתנים, כאמור, בכוח חוק שיקום נכי נפש בקהילה (2000), ושם נקבע כי:

  1. מתמודד, שמלאו לו 18 שנה, או מי מטעמו, רשאי לפנות לוועדת שיקום אזורית לקביעת זכאותו של הנכה לתכנית שיקום לפי חוק זה; הפניה תלווה בחוות דעת מקצועית של פסיכיאטר הקובעת כי מבקש השיקום זקוק, עקב מוגבלות על רקע נפשי, לשירותי שיקום.
  2. נכות רפואית בשל הפרעה נפשית היא נכות בשיעור של 40% לפחות, שנקבעה לפי פריטים 33 או 34 בתוספת לתקנות לקביעת אחוזי נכות בידי אחד מאלה:

(1)       פסיכיאטר, שהסמיך השר, לפי הכללים, המבחנים ואמות המידה שנקבעו בתקנות לקביעת אחוזי נכות;

(2)       מי שהוסמך לקביעת אחוזי נכות לצורך תשלום גמלה לפי הוראות פרק ה' או ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

קריטריונים אלה קובעים, הלכה למעשה, למי מיועדים שירותי השיקום השונים בישראל: מתמודדים מעל גיל 18 אשר נקבעו להם אחוזי נכות של 40% ומעלה על ידי הגורמים המוסמכים לכך.

 

[1] Blaney, P. H. 2015. Medical Model of Mental Disorders. The Encyclopedia of Clinical Psychology. 1–6.

 

גישות היסטוריות להבנת וטיפול בתחלואה נפשית
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
התפתחות שירותי בריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
הגדרת השיקום בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
השיקום בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
העברת התערבויות בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
תהליך קבלת שירותי סל שיקום
קבוצת שכולו טוב
-
13.10.2015
מודל השיקום התעסוקתי
הגר אלוש סמנכ"ל שיקום
-
13.10.2015
מודל השיקום החברתי
ענבל בועז, מנהלת שיקום חברתי
-
13.10.2015
תכניות החברה והפנאי בקבוצה
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
תרשים תהליך הפנייה לוועדת סל שיקום
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015