המגזין

תכנית מיומנויות קוגניטיביות לעבודה

מסע של 1,000 מייל מתחיל בסדנא קוגניטיבית קטנה

ד"ר אמיר טל
-
14.10.2015

תכנית מיומנויות קוגניטיביות לעבודה

נמצאה דרך לטפל באבטלה של מתמודדים, מסתבר שמתן ידע וכלים לשיפור המיומנויות הקוגניטיביות של משתתפי התכנית משפרת באופן מובהק את השתלבותם בשוק החופשי ואת התפקוד הקוגניטיבי שלהם באופן כללי.

 

החמרה בסימפטומים, קשיים כלכליים ופסד למשק

שיעורי אבטלה גבוהים ואי השתתפות בעולם העבודה הינם תופעות שכיחות בקרב אנשים המתמודדים עם תחלואה נפשית משמעותית (להלן: מתמודדים). למרות שרוב המתמודדים רוצים לעבוד, שיעורי השתלבותם בעולם העבודה עדיין נמוכים מאוד (10-20%)1-3.

מצב זה  מוביל לקשיים כלכליים, ביטחון וערך עצמי נמוך, החמרה בסימפטומים וסטיגמה והדרה חברתית של המתמודדים מחד, והפסד בתפוקה למשק והשקעת משאבי מדינה על קצבאות מאידך54. לכן, הגדלת שיעור המתמודדים המועסקים בשוק החופשי נמצא בעדיפות גבוהה בקרב קובעי המדיניות ברחבי העולם.

התערבות IPS יעילה אך לא ראלית

ההתערבות היחידה בתחום התעסוקה בבריאות הנפש אשר הוכחה כיעילה הנה 1,6-7: The Individual Placement and Support (IPS). העקרונות המרכזיים של התערבות זאת הינם קבלה של כל מתמודד שרוצה לעבוד ללא תנאים והכשרה מוקדמת, חיפוש מהיר של עבודה בשוק החופשי בהתאם להעדפות של האדם, והמשך ליווי ותמיכה לאחר הקבלה לעבודה.

למרות שהתערבות זאת מבוססת, כאמור, על עדויות מחקריות רבות, יש עדיין מקום רב לשיפור. מהמחקר עולה כי 30-60% מהמתמודדים אשר מקבלים שירותי תעסוקה נתמכת IPS אינם משיגים עבודה בשוק החופשי 8-9. בנוסף לכך, מתמודדים אשר הצליחו להתקבל לעבודה, מתקשים בשימור מקום העבודה, ולאחר תקופה קצרה (בממוצע  6 חודשים) מתפטרים או מפוטרים 10-1.

לכן, יש צורך לשפר את היעילות של שירותי התעסוקה הנתמכת כך שיובילו להשתלבות גבוהה יותר של מתמודדים בשוק החופשי. ניסיונות קודמים לשפר את תוצאות ההתערבות באמצעות הוספה של הכשרה לשיפור המיומנויות החברתיות או באמצעות שימוש בטכניקה של ראיון מוטיבציוני הראו תוצאות מאכזבות11-13. אולם, שימוש באסטרטגיות לשיפור תפקודים קוגניטיביים הקשורים לעולם העבודה באמצעות התנסויות ולמידה של שיטות אשר מפצות על ליקויים אלו הראו תוצאות מבטיחות בשיפור היעילות של מודל התעסוקה הנתמכת, כפי שיפורט בחלק הבא.

קוגניציה ושיקום תעסוקתי בבריאות הנפש

מהמחקר עולה כי שיעור ניכר מאנשים עם תחלואה נפשית משמעותית חווים קשיים קוגניטיביים כגון קשיים בזיכרון, בקשב וריכוז, ביכולת תכנון והתארגנות, בקבלת החלטות ובפתרון בעיות14. בעקבות ההכרה כי קשיים אלה שכיחים וכי הם משפיעים באופן משמעותי על סיכויי מציאת והשתלבות בעבודה בשוק החופשי, פותחו תכניות לפיצוי והתמודדות עם קשיים אלה בהקשר לעולם העבודה15-17.

מרכיב המרכזי של תכניות אלה הנו שיפור של מרכיבים קוגניטיביים שונים באמצעות לימוד ואימון של אסטרטגיות לשיפור הביצועים הקוגניטיביים תוך פיצוי על קשיים קוגניטיביים אשר פוגעים בתפקוד היומיומי.

תכניות אלה כוללות מפגשים קבוצתיים ואישיים ושימוש באימון ממוחשב. שתי מטא אנליזות16,18 שכללו 26   ו-40 מחקרים מבוקרים ואקראיים, הראו את היעילות של תכניות אלה על ביצועי התעסוקה של המשתתפים, בהשוואה לאנשים שהשתתפו בתכנית תעסוקה נתמכת רגילה.

שתי האנליזות מצאו גם כי לשיפור במיומנויות הקוגניטיביות היה השפעה חיובית על היעילות של שירותי שיקום שאינם קשורים לעולם העבודה. לשון אחר, השיפור במיומנויות הקוגניטיביות סייע למשתתפים לא רק בהקשר התעסוקתי אלא גם בהקשרי חיים נוספים.

תכנית מיומנויות קוגניטיביות לעבודה

מיומנויות קוגניטיביות לעבודה19פותחה על מנת לשפר את התוצאות התעסוקתיות של אנשים עם תחלואה נפשית משמעותית אשר מקבלים שירותי תעסוקה נתמכת. תכנית זאת מועברת על ידי מומחה בתחום הקוגניציה, העובד בשיתוף עם צוות התעסוקה הנתמכת במטרה לתת מענה לקשיים הקוגניטיביים של המשתתפים אשר פוגעים בתהליך החיפוש, הקבלה, השימור וההתקדמות במקום העבודה.

 

ארבעת השלבים:

התכנית מיומנויות קוגניטיביות לעבודה מתחלקת באופן טיפוסי לארבעה שלבים:
(1) הערכת התפקוד הקוגניטיבי של האדם תוך התייחסות לקשיים הספציפיים במציאת ושמירה על מקום העבודה.
(2) 24 מפגשים של אימון ממוחשב ו 12 מפגשים קבוצתיים ללימוד אסטרטגיות מפצות להתמודדות עם הקשיים הקוגניטיביים של המשתתפים.
(3) תכנית למציאת עבודה.
(4) מענה לקשיים אשר עולים בחיפוש העבודה ותוך כדי העבודה בשוק החופשי.

תהליך חיפוש העבודה מתרחש, לרוב, תוך כדי ההשתתפות בתכנית ובמידה והמשתתף החל לעבוד תוך כדי התכנית, צוות התעסוקה הנתמכת מסייע לו בתהליכי הקליטה וההעסקה.

שיפור קוגניטיבי מייצר שיפור לאורך זמן

חמישה מחקרים מבוקרים ואקראיים19-23 מצאו כי התכנית מיומנויות קוגניטיביות לעבודה משפרת באופן משמעותי תפקודים קוגניטיביים והשתלבות בעבודה בשוק החופשי בהשוואה לתכניות תעסוקה נתמכת ללא התייחסות להיבטים הקוגניטיביים של המשתתפים.

מהממצאים עולה, בין השאר, כי המשתתפים בתכנית שיפרו את התפקודים הקוגניטיביים שלהם לאחר כ-4 חודשים והראו הצלחה רבה יותר בהשתלבות בשוק החופשי בתקופה של שנתיים ושלוש לאחר ההתערבות בהשוואה לאנשים שקיבלו שירותי תעסוקה נתמכת רגילים.

מבנה ותכני מפגשי האימון והלמידה בתכנית מיומנויות קוגניטיביות לעבודה

בימים אלה נחקר האם העברה של קבוצת האימון והלמידה הקבוצתיים לפיצוי על קשיים קוגניטיביים מספיקה לבדה (ללא העברת האימון הממוחשב) לשיפור מיומנויות קוגניטיביות ותוצאות תעסוקתיות בקרב מתמודדים. בחלק זה אתאר את המבנה והתכנים המועברים במפגשים הקבוצתיים, ללא התייחסות לחלק הממוחשב.

קבוצת האימון והלמידה כוללת 12 מפגשים שבמהלכן מתקיימות קבוצות עבודה, תרגילים ולימוד אסטרטגיות לפיצוי על קשיים קוגניטיביים. על מנת ליצור מודל העברה סטנדרטי של התכנית, נכתבו מערכי שיעור לכל פגישה והוכן מדריך למעבירי התכנית. המפגשים, אשר מועברים בצורה של סדנה, לקבוצה של כ 6-8 משתתפים, כוללים את הנושאים הנ"ל:

 • א. מיומנויות קוגניטיביות ועבודה: מפגש זה מסביר מהי קוגניציה וסוקר את תחומי התפקוד הקוגניטיבי השונים, ובהם קשב וריכוז, זיכרון, תכנון וארגון, פתרון בעיות ומהירות חשיבה. במפגש מוסבר כיצד מיומנויות קוגניטיביות ברמה טובה יכולות לתרום למציאת מקום עבודה ולשמירה עליו. בנוסף, באמצעות מתן דוגמאות לקשיים במיומנויות קוגניטיביות ספציפיות, המשתתפים מוזמנים לבדוק האם נתקלו אי-פעם באופן אישי באחד (או יותר) מאתגרים אלה כשניסו להשיג את יעדיהם בתחום התעסוקה.
 • ב. זיהוי עוצמותיו של האדם: עוצמות הן איכויות ומשאבים אישיים שיכולים לעזור לאדם להשיג את מטרותיו, כולל בתחום העבודה. זיהוי עוצמותיו של האדם הוא הצעד הראשון לעבר ניצול עוצמות אלה והשגת יעדיו . לכן, המטרה של מפגש זה הינו לאפשר למשתתפים להפוך מודעים יותר לעוצמות האישיות שלהם, ובכללן עוצמות רלבנטיות בתחום התעסוקה, ולחזק את תחושת האופטימיות לגבי היכולת שלהם להשיג את יעדיהם התעסוקתיים.
 • ג. ערעור על דפוסי חשיבה שלילית: מפגש זה מתמקד בהקניית מיומנות לזיהוי ולשינוי של דפוסי חשיבה שליליים שפוגעים ביכולת של המשתתפים להגשים את מטרותיהם. מפגש זה מקנה למשתתפים מיומנות בסיסית (למשל, הבנייה קוגניטיבית, המתבססת על זיהוים ושינוים של "דפוסי חשיבה שכיחים" כגון "קטסטרופיזציה") להתמודדות עם הרגשות שליליות או עם מכשולים שעלולים לצוץ בעת חיפוש עבודה, במקום העבודה עצמו או בכל זמן אחר.
 • ד. התמודדות עם קשיי קשב וריכוז: שני מפגשים המתמקדים באסטרטגיות שונות שנועדות לסייע למשתתפים למקד את קשבם בצורה יעילה יותר.
 • ה. התמודדות עם קשיי זיכרון: מפגש זה עוסק באסטרטגיות להפחתת העומס הקוגניטיבי ולשיפור הזיכרון.
 • ו. פיתוח רוטינות אישיות: שני מפגשים שתכליתם לסייע בפיתוח רוטינות המאפשרות למשתתפים לבצע משימות שונות בצורה שיטתית תוך מיקוד הקשב ומניעת בעיות בכל תחומי התפקוד הקוגניטיבי.
 • ז. תכנון מראש: קשיים בתכנון מהווים בעיה נפוצה שעלולה להפריע ליכולתם של המשתתפים להפיק מעצמם את המקסימום בראיונות או בעבודה. מפגש זה מתמקד בהקניית הרגלים  שיכולים לסייע למשתתפים להתכונן מראש ולהימנע מבעיות בלתי-צפויות. סיוע למשתתפים לשלב תכנון סדיר כחלק מפעילויות היומיום שלהם יכול למנוע בעיות רבות בתהליכי חיפוש, מציאת ושימור עבודה.
 • ח. פתרון בעיות: מפגש הסוקר מספר אסטרטגיות העשויות להקל על המשתתפים להתמודד עם מכשולים או קשיים בלתי-צפויים ולזהות חלק מהבעיות מלכתחילה, תוך התמקדות בדוגמאות מעולם העבודה.
 • ט. שיפור מהירות החשיבה: מפגש זה עוסק בתפקיד שיש למהירות החשיבה במציאת עבודה ובביצוע משימות בעבודה.  המפגש מסייע למשתתפים לזהות במדויק מה הן העוצמות והחולשות שלהם בנושא מהירות החשיבה ומלמד אותם דרכי התמודדות שיעזרו להם לחשוב יותר מהר.

 

למי התוכנית מיועדת?

בהתאם לעקרונות מודל התעסוקה הנתמכת (IPS) התוכנית מתאימה לכל מתמודד אשר רוצה לעבוד בשוק החופשי. ישנה חשיבות רבה כי מתמודדים המבקשים לקחת חלק בקבוצה ידעו כי מדובר על התחייבות משמעותית הכוללת:  השתתפות סדירה בכל המפגשים, המשך מעורבות רציפה בתכנית התעסוקה הנתמכת, תרגול אקטיבי של אסטרטגיות, בפגישות ובסיטואציות שקשורות לעבודה, וביצוע משימות הבית שהוסכם עליהן בפגישות. בנוסף, יש לקחת בחשבון כי התכנים המועברים בשיעורים מתאימים לאנשים אשר יודעים קרוא וכתוב ובעלי יכולת להבין טקסטים בעלי מורכבות בינונית.

לסיכום

העלאת שיעור המועסקים בשוק החופשי בקרב אנשים עם תחלואה נפשית משמעותית הנו אתגר שיקומי-חברתי-כלכלי רב מעלה. כאשר מתמקדים בדרכים לשיפור ההתערבויות המיועדות למתמודדים המבקשים להשתלב בעולם העבודה, עולה כי קשיים קוגניטיביים משפיעים באופן משמעותי על יכולתם להתקבל ולשמור על מקום עבודה אשר מתאים לרצונות וליכולות שלהם.

לכן, יש צורך להוסיף למודל התעסוקה הנתמכת הקיים מרכיב המתייחס לקשיים אלה ומספק להם פתרונות פרקטיים. מיומנויות קוגניטיביות לעבודה הנה תכנית המיועדת למתמודדים אשר מקבלים שירותי תעסוקה נתמכת ומטרתה שיפור היכולות הקוגניטיביות של האדם תוך התמקדות ביכולות הרלוונטיות לעולם העבודה.

מהמחקר עולה כי תכנית זאת יעילה מעבר ליעילות של תכנית תעסוקה נתמכת לבדה, וכי מתן ידע וכלים לשיפור המיומנויות הקוגניטיביות של משתתפי התכנית משפרת באופן מובהק את השתלבותם בשוק החופשי ואת התפקוד הקוגניטיבי שלהם באופן כללי.

נתונים אלה ממחישים את ההשפעה הרבה של תפקודים קוגניטיביים על סיכויי ההשתלבות בשוק העבודה ועל איכות החיים של אנשים עם תחלואה נפשית משמעותית באופן כללי ומחייבים התייחסות ומתן מענה של קובעי המדיניות ונותני שירותי השיקום לקשיים הקוגניטיביים בקרב אוכלוסייה משמעותית זאת.

מקורות

 1. Luciano, A, Drake, R.E., Bond, G.R, Becker, D.R., Carpenter-Song, E, Lord, S, Swarbrick, P, Swanson, S.G., (2014). Evidence-Based Supported Employment for People with Severe Mental Illness: Past, Current, and Future Research. Journal of Vocational Rehabilitation, 40 (1), 1–13.
 2. Marwaha S, Johnson S. Schizophrenia and employment: A review. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 2004;39:337-349.
 3. Mueser KT, Salyers MP, Mueser PR. (2001). A prospective analysis of work in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 27:281-296.
 4.  Drake RE, Skinner JS, Bond GR, Goldman HH. (2009). Social Security and mental illness: Reducing disability with supported employment. Health Affairs; 28:761-770.
 5. Burns T, Catty J, White S, et al. (2009). The impact of supported employment and working on clinical and social functioning: Results of an international study of Individual Placement and Support. Schizophrenia Bulletin; 35: 949-958.
 6. Bond GR, Drake RE, Becker D.R. (2008). An update on randomized controlled trials of evidence-based supported employment. Psychiatric Rehabilitation Journal; 31:280-290.
 7. Bond GR, Campbell K, Drake RE. (2012). Standardizing measures in four domains of employment outcome for Individual Placement and Support. Psychiatric Services; 63:751-757
 8. Gold PB, Meisler N, Santos AB, Williams OH, Carnemolla MA, Kelleher J. (2004). Randomized trial of supported employment integrated with Assertive Community Treatment in the rural south: Employment outcomes for persons with severe mental illness. Schizophrenia Bulletin, 32:378-395.
 9. Bond GR, Salyers MP, Dincin J, R.E. D, Becker DR, Fraser VV, Haines M. (2007). A randomized controlled trial comparing two vocational models for persons with severe mental illness. Journal of Consulting and Clinical  Psychology, 968-982.
 10. Mueser KT, Becker DR, Wolfe R. Supported employment, job preferences, and job tenure and satisfaction (2001). Journal of Mental Health, 10:411-417.
 11. Wallace CJ & Tauber R. (2004). Supplementing supported employment with workplace skills training. Psychiatric Services, 55:513-515.
 12. Drebing, C.E., Mueller, L., Van Ormer, E.A., Rose, G.S., Crowder, S., Rosenheck, R., Drake, R., Rose, G.S., King, K. & Penk, W. (in submission). Outcome of single-

 

 

session motivational interviewing to enhance entry and employment in VHA vocational services. Journal of Rehabilitation Research & Development.

 1. Glynn SM. Motivational interviewing interventions to people looking for work (in preparation).
 2. Emre Bora, E & Pantelis, C. (2015). Meta-analysis of Cognitive Impairment in First-episode Bipolar Disorder: Comparison with First-episode Schizophrenia and Healthy Controls. Schizophria Bulletin doi: 10.1093/schbul/sbu198
 3. Krabbendam L, Aleman A. Cognitive rehabilitation in schizophrenia: A quantitative analysis of controlled studies (2003). Psychopharmacology, 169:376-382.
 4. McGurk SR, Twamley EW, Sitzer DI, McHugo GJ, Mueser KT (2007). A meta-analysis of cognitive remediation in schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 164:1791-1802.
 5. Twamley EW, Jeste DV, Bellack AS. (2003). A review of cognitive training in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 29:359-382.
 6. Wykes T, Huddy V, Cellard C, McGurk SR, Czobar P. (in press). A meta-analysis of cognitive remediation for schizophrenia: Methodology and effect sizes. American Journal of Psychiatry.
 7. McGurk SR, Mueser KT, Pascaris A. (2005). Cognitive training and supported employment for persons with severe mental illness: One year results from a randomized controlled trial. Schizophrenia Bulletin, 31:898-909.
 8. Lindenmayer JP, McGurk SR, Mueser KT, Khan A, Wance D, Hoffman L, Wolfe R, Xie H. (2008). Cognitive remediation in persistently mentally ill inpatients: A randomized controlled trial. Psychiatric Services, 59:241-247.
 9. McGurk SR, Mueser KT, DeRosa T, Wolfe R. Work, recovery, and comorbidity in schizophrenia: A randomized controlled trial of cognitive remediation (2009). Schizophrenia Bulletin, 35:319-335.
 10. McGurk SR. (2011). Cognitive Training and Vocational Rehabilitation: Final Report: National Institute for Disability Rehabilitation Research.
 11. McGurk SR, Mueser KT, Feldman K, Wolfe R, Pascaris A. (2007). Cognitive training for supported employment: 2-3 year outcomes of a randomized controlled trial. American Journal of Psychiatry, 164:437-441.

 

 

חשיפה
שמרי הדס גרונדמן. עמיתה מומחית ורכזת ליווי צרכנים נותני שרות.
-
27.04.2017
דו"חות שביעות רצון בקרב מקבלי השירות בקבוצת שכולו טוב
ד"ר אמיר טל
-
03.04.2017
הזכות לבחור
צרכנית נותנת שירות בתכנית צרכנים נותני שירותים
-
08.02.2017
ממפעל מוגן למותג הכשרתי- המהפכה השקטה בתעסוקת אנשים עם מוגבלות נפשית
עירד אייכלר
-
01.02.2017
מקולטנים לרשתות עצביות – עידן הגרייה המוחית בפסיכיאטריה
דוקטור איל דהן
-
23.01.2017
על חמלה עצמית והחלמה
מיטל רונן (MA)
-
02.12.2016
כלב טוב- שיקום תעסוקתי בעזרת כלבים
אילת היילוייל
-
02.11.2016
סודות בחברה: על חשיפה בפני עמיתים לצוות
דן שוחט
-
30.10.2016
מה שקולך הפנימי אומר, זה החופש שלך
גילי פרימרמן
-
21.04.2016
העדפה מתקנת ושילוב מתמודדים בשוק החופשי
גל זהר
-
14.04.2016
שיקום חברתי כמקדם שילוב והחלמה: מדיניות וחזון
ורד שפיר- קיסר
-
14.10.2015
"אחאים לנפגעי נפש" – עבודת דוקטורט של ד"ר רבקה מושונוב
ד"ר רבקה מושונוב
-
15.10.2015
מהתמודדות למומחיות מקצועית
מרים גולדברג
-
13.10.2015
להתאחות, ספרה של מיכל דסקל, המתארת את החיים בצל מחלתו של אחיה, שסבל מסכיזופרניה פרנואידית
מיכל דסקל
-
13.10.2015
התנהגות בריאותית בקרב אנשים המתמודדים עם מחלה נפשית
ד"ר רנה בינה ועביר ותד
-
13.10.2015
התערבות לקידום אינטראקציות חברתיות SCIT – בין תיאוריה לפרקטיקה
ירדן כהן
-
13.10.2015
קבלת החלטות משותפת בתהליכי הטיפול והשיקום בבריאות הנפש
אילאיל צין
-
13.10.2015