מדריך שכולו טוב

בריאות הנפש בישראל

העברת התערבויות בבריאות הנפש

ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015

על מנת לוודא כי תכניות השיקום אכן מסייעות למתמודד להשיג את מטרות חייו, השיקום הפסיכיאטרי בשנים האחרונות מדגיש את החשיבות של שימוש בהתערבויות שהוכחו כיעילות באמצעות מחקר תקני וכי ספקי השירותים יבחנו באופן שיטתי את תוצאות תכניות השיקום [1].  לנוכח העובדה כי השיקום הפסיכיאטרי צמח, כאמור, מתוך גישה של זכויות, שוויון, שותפות והעצמת צרכני שירותי השיקום, מייסדי התחום הדגישו את החשיבות שבקביעת קריטריונים מוגדרים לבדיקת היעילות של שירותי השיקום השונים. מתן אפשרות להציג לצרכן את יעילות השירות בשקיפות מלאה מאפשר קבלת החלטות משותפת בנוגע קביעת התוכנית השיקומית האישית של כל אדם וליישם הלכה למעשה את עקרונות השיקום ורוחו.

מן הספרות המחקרית עולה כי שלושת המרכיבים המרכזיים של התערבויות מבוססות ראיות הם תוצאה, ראיה ונאמנות למודל [2]. תוצאה מתייחסת לאופן שבו ההתערבות מסייעת לצרכן השירות להשיג את מטרות השיקום שהציב לעצמו בשיתוף עם נותן השירות. ההצלחה או חוסר ההצלחה בהשגת המטרות מהווים מדד ליעילות ההתערבות. התוצאות של מטרות שיקומיות יכולות לכלול שליטה טובה יותר בסימפטומים של המחלה, השתלבות בלימודים אקדמיים, שיפור המצב החברתי-כלכלי באמצעות השתלבות בשוק העבודה או מעבר למגורים עצמאיים. התוצאות יכולות להיות אובייקטיביות או סובייקטיביות, ישירות או עקיפות, קצרות או ארוכות טווח אך בכל מקרה צריכות להיות מדידות בכלים כמותניים או איכותניים.

ראיה מתייחסת למידה שבה התערבות מסוימת הוכחה כיעילה בסיוע לצרכן השירות להשיג את התוצאות השיקומיות שהוגדרו. ראיות בנוגע ליעילות שירותי השיקום מושגות בכלים  מדעיים מגוונים, באופן שיטתי, תוך שימוש במדגמים הסתברותיים מייצגים ובקבוצות מחקר וביקורת. כל זאת בניסיון לצמצם הטיות מחקר פוטנציאליות.

במטרה לוודא כי שירותי השיקום מיושמים באופן ההולם את מודל ההתערבות הנבחר, וכי הראיות שהתקבלו קשורות להתערבות השיקומית, נאמנות למודל ההתערבות (fidelity) מהווה מרכיב חשוב בעשייה השיקומית. המטרות בהקשר זה הינן לוודא כי ההתערבות מועברת הלכה למעשה כפי שמתואר במודל המקורי, ליצור סטנדרט אחיד להעברת ההתערבות ולפתח דרכי מדידה שיטתיות ומתמשכות של יישום המודל באופן הנאמן לעקרונותיו הבסיסיים. עמידה במטרות אלו מבטיחה כי ההתערבויות מועברות באופן המהימן והיעיל ביותר ובמידה רבה מבטיחה את תוצאות ההתערבות. כך למשל, אם במודל של תעסוקה נתמכת נקבע כי אין להעמיד תנאים מקדימים להשתתפות בתוכנית, אולם חלק מספקי השירותים מציבים תנאים מקדימים בפני צרכני השירותים, אזי הנאמנות למודל ההתערבות בקרב ספקי שירותים אלו הינה נמוכה וכך גם המידה שבה ניתן להתרשם מתוצאות ההתערבות. לכן, הנאמנות למודל מהווה מדד בסיסי לאיכות השירות, למהימנותו ובמידה מסוימת גם לאמינותו.

 

להלן מספר מודלים שהוכחו במחקר כיעילים בתחום השיקום הפסיכיאטרי אשר מיושמים בישראל, חלקם באופן שיטתי ונרחב, וחלקם באופן חלקי [3]:

  • מודל התעסוקה הנתמכת [Individual Placement and Support (IPS) [4]) הינו מודל שמטרתו לסייע למתמודדים להשתלב בעבודות בשוק החופשי בסביבת עבודה נורמטיבית תוך קבלת שכר ותנאי עבודה המקובלים במשק. לפי מודל זה חיפוש ומציאת העבודה צריכים להיעשות באופן מהיר, עם מינימום הערכות מקדימות וללא סינון של מחפשי העבודה, תוך התחשבות ברצונות ובכישורים שלהם. בנוסף, לפי המודל יש לשלב בין השיקום התעסוקתי לטיפול הקליני, לקיים הערכה שיטתית תוך כדי העבודה בשוק החופשי ולספק תמיכה מתמשכת במתמודד כל עוד הוא מבקש וצריך.
  • ניהול מחלה והחלמה ([5] Illness Management and Recovery, IMR) הנה התערבות שיקומית מובנית שמטרתה לקדם התמודדות יעילה עם המחלה והחלמה אישית באמצעות איתור והתקדמות בהגשמת מטרות אישיות בעלות משמעות אישית ורכישת ידע וכישורים שיסייעו בהשגת שליטה טובה יותר על המחלה. משך התכנית הינה כ 9 חודשים בהם נערכות פגישות קבוצתיות ואישיות, המובלות על ידי איש מקצוע מתחום השיקום, בהן המתמודדים קובעים מטרות אישיות, לומדים ומתרגלים מיומנויות נלמדות. התכנית מתבססת על חוברת הכוללת 9 פרקים בנושאים הבאים: אסטרטגיות החלמה, עובדות מעשיות אודות מחלות פסיכיאטריות, מודל לחץ-פגיעות, בניית תמיכה חברתית, שימוש יעיל בתרופות, מניעת הישנות המחלה, התמודדות עם לחץ, התמודדות עם בעיות וסימפטומים, "מפת דרכים" לסיוע בהשגת מענה לצרכים בתחום בריאות הנפש.
  • התערבות פסיכו-חינוכית-משפחתית [6] מיועדת לקדם את הידע של בני המשפחה בנוגע למאפיינים של המחלה הפסיכיאטרית ובנוגע לטיפולים הקיימים תוך מתן כלים יישומיים להפחתת העול שכרוך לעתים בטיפול בבן משפחה עם מחלה ו/או מוגבלות. היעילות של התערבות זאת, הנמשכת לרוב יותר מחצי שנה, נובעת מהידע המועבר לבני המשפחה, מקידום יחסי השותפות עם הצוות המטפל, וממתן הכלים היישומים להתנהלות באתגרי היום יום של המתמודד ובני משפחתו. התערבות זו כוללת תכניות של שישה חודשים ויותר.

ישנן מספר התערבויות מבוססות ראיות אשר אינן, עדיין, מיושמות בארץ כגון:

  • טיפול קהילתי אסרטיבי [7] הנו מודל תיאום טיפול פסיכיאטרי מקיף מבוסס-קהילה, אשר ניתן 24 שעות ביממה, במהלך כל ימות השנה, על ידי צוות רב מקצועי המספק שירותי טיפול קהילתיים אסרטיביים כגון: ניהול תיק, הערכות ראשוניות ומתמשכות, שירותי טיפול פסיכיאטריים, סיוע בתעסוקה ודיור, תמיכה משפחתית וחינוך, ושירותים נוספים שהוכחו כמסייעים ללקוחות בהשתלבותם הקהילתית.
  • טיפול משולב בתחלואה כפולה [8] מיועד לטיפול באנשים המתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית ועם התמכרות לסמים ומשלב ייעוץ, תיאום טיפול, טיפול תרופתי משולב לטיפול הן בהתמכרות והן בסימפטומים של המחלה הפסיכיאטרית, מתן שירותי דיור, שיקום מקצועי והתערבויות משפחתיות.

 

[2] מתוך רועה ושות', ה"ש 2 בעמ' 5

[3] בבית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש בקריה האקדמית אונו נלמדות, בין השאר, התערבויות מבוססות ראיות. לפרטי הקורסים היכנסו: http://web2.ono.ac.il/pdf_2/YedionHealth.pdf

[4] Becker, D.R., Drake, R.D., and Bond, G.R. (2014). The IPS Supported Employment Learning Collaborative. Psychiatric Rehabilitation Journal, 37(2), 79-85.

[5]McGuire, A.B., Kulka, M., Green, A.,  Gilbride, D., Mueser, K.T., and Salyers, M.P. (2014). Illness Management and Recovery: A Review of the Literature. Psychiatric Services, 65(2), 171-179.

[6] Lucksted, A., McFarlane, W., Downing, D. and Dixon, L. (2012), Recent Developments in Family Psychoeducation as an Evidence-Based Practice. Journal of Marital and Family Therapy, 38: 101–121.

[7] Monroe-DeVita, M., Morse, M., and Bond, G.R., (2012).Program Fidelity and Beyond: Multiple Strategies and Criteria for Ensuring Quality of Assertive Community Treatment. Psychiatric Services, 63 (8), 743-750.

[8] Drake, R. E., Essock, S. M., Shaner, A., Carey, K. B., Minkoff, K., Kola, L., et al. (2001). Implementing dual diagnosis services for clients with severe mental illness. Psychiatric Services, 52(4), 469-476.

גישות היסטוריות להבנת וטיפול בתחלואה נפשית
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
התפתחות שירותי בריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
מושגי יסוד בשיקום בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
הגדרת השיקום בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
השיקום בבריאות הנפש
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
תהליך קבלת שירותי סל שיקום
קבוצת שכולו טוב
-
13.10.2015
מודל השיקום התעסוקתי
הגר אלוש סמנכ"ל שיקום
-
13.10.2015
מודל השיקום החברתי
ענבל בועז, מנהלת שיקום חברתי
-
13.10.2015
תכניות החברה והפנאי בקבוצה
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015
תרשים תהליך הפנייה לוועדת סל שיקום
ד"ר אמיר טל
-
13.10.2015