המגזין

"אחאים לנפגעי נפש" – עבודת דוקטורט של ד"ר רבקה מושונוב

ד"ר רבקה מושונוב
-
15.10.2015

מחקרה של ד"ר מושונוב עסק בניתוח הנרטיבים של אחאים בריאים לאנשים עם מחלות פסיכיאטריות.

העבודת המחקר החשובה ומעוררת המחשבה של ד"ר מושונוב אשר עבדה בעמותת אנו"ש וניהלה את מרכז מיל"ם ירושלים במשך שש השנים האחרונות. המחקר נערך מתוך כוונה ללמוד מקרוב על השפעת המחלה של האח המתמודד על אחיו הבריאים, ובהמשך – להסיק מסקנות באשר לפיתוח דרכי התערבות רלוונטיות לאחאים של מתמודדים.

עבודת המחקר בנויה מארבעה פרקים עיקריים:

הפרק הראשון עוסק בהקשרים תיאורטיים של עבודת המחקר הכוללים את מקום המשפחה ביחס לחולה, מושג האחאות והשפעת מחלת הנפש על האחאים הבריאים, והטיפול הקבוצתי כפרקטיקה מומלצת.

הפרק השני עוסק בהיבטים מתודולוגיים של עבודת המחקר. הפרק מתייחס למאפיינים של המחקר האיכותני, וברציונל לשימוש בכלי המחקר האיכותני-נרטיבי במחקר הנוכחי.

הפרק השלישי כולל את ניתוח הממצאים ופרשנותם. הפרק מבוסס על שש קטגוריות מרכזיות: 1) "משפחה באיזולציה" – המחלה כחלק מהנרטיב המשפחתי; 2) "לפעמים אני הצל של אחי, לפעמים אני הצד המואר" – ביני לבין אחי; 3) "אי אפשר היה לתרגם את הסיפור הזה" – קשרים חברתיים; 4("הגנים האלה רודפים אותי" – בניית משפחה; 5) בין "אני אדם יותר רגיש" לבין "איבדתי את החלק המרגיש" – ביני לביני; 6) אובדן מעורפל.

הפרק הרביעי הוא פרק הדיון. פרק זה מתייחס להדרת האחאים הבריאים ומביא המלצות לפרקטיקה הקושרת בין הידע התאורטי לבין ממצאי המחקר. לקריאת עבודת הדוקטורט היכנסו:

www.mat.co.il/7r8