יצירת הזדמנות אמיתית

לשינוי, לאדם ולחברה

קבוצת שכולו טוב שמה לה למטרה לקדם שינוי וליצור הזדמנות חברתית שווה עבור אנשים

המתמודדים עם מגבלה נפשית ופועלת לקידומם והשתלבותם התעסוקתית והחברתית בקהילה.

כל הזכויות שמורות לקבוצת שכולו טוב © 2014 עיצוב ופיתוח